דנה מאיר מורת דרך ומדריכת אופניים מוסמכת

English
אירוע משפחתי בעבדת
אירוע משפחתי בשעות בין הערביים הייחודיות למדבר בעיר הנבטית עבדת